13 september 2021

Hoogheemraadschap test waterveiligheid in de Krimpenerwaard

Op dinsdag 21 september 2021 sluit het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de ‘coupures’ in de waterkeringen in de Krimpenerwaard af.

Op dinsdag 21 september 2021 sluit het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de ‘coupures’ in de waterkeringen in de Krimpenerwaard af. Met de sluiting test het hoogheemraadschap de waterveiligheid voor een deel van het beheergebied.

Coupures zijn plaatselijke verlagingen in de dijken, bijvoorbeeld omdat er een inrit loopt vanaf de dijk naar een woning of een bedrijventerrein. Ook de opgangen naar het veer in Krimpen aan de Lek en de Veerpoort in Schoonhoven hebben een plaatselijke verlaging, zodat voertuigen de veerponten kunnen oprijden of in Schoonhoven de Veerpoort kunnen doorrijden.

Jaarlijkse test

Het sluiten van de coupures wordt door het hoogheemraadschap en de betrokken partijen jaarlijks getest bij aanvang van het stormseizoen zodat zeker is dat de waterveiligheid bij storm en hoge waterstanden is gewaarborgd.

De coupures in de dijken in het gebied van de Krimpenerwaard worden grotendeels gesloten door middel van schotbalken. Voor extra versteviging en afdichting worden ook zandzakken, ‘big bags’ gevuld met zand gebruikt. Alleen bij de Veerpoort in Schoonhoven houden deuren het water buiten.

Sluiting bij hoge waterpeilen

Voor elk van de coupures is vastgesteld bij welk waterpeil deze gesloten moeten worden. Bijvoorbeeld bij het veer in Krimpen aan de Lek wordt de coupure gesloten wanneer de rivier een waterstand heeft bereikt van NAP + 3,50 meter. De Veerpoort in Schoonhoven wordt gesloten bij een peil van NAP + 2,70 meter.

Coupures die worden getest:

  • Veerpoort Schoonhoven
  • Keersluis Schoonhoven
  • Coupure Ammerstol, Lekdijk 93/95 in Ammerstol
  • Coupure Veerstoep, Dorpsstraat 1, Krimpen aan de Lek
  • Coupure Boogaert, Dorpsstraat 45, Krimpen aan de Lek
  • Coupure De Hoop, Middelland 35, Krimpen aan de Lek
  • Coupure Poldersedijk, Poldersedijk 1, Krimpen aan den IJssel
  • Coupure Rook, IJsseldijk 379, Krimpen aan den IJssel
  • Coupures terreinen Stormpolder

Voor informatie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met Peter van Duijvendijk via telefoonnummer 010 453 74 88.