Leerlingen Libanon Lyceum bedenken oplossingen tegen blauwalg

24 juni 2021
Afgelopen twee maanden deden twee vwo2-klassen van het Libanon Lyceum in Rotterdam onderzoek naar blauwalg.

Na een introductieles door een expert van het waterschap kregen leerlingen de opdracht mee om zich te verdiepen in blauwalg: Hoe kunnen we blauwalg in de Kralingseplas op een duurzame manier tegengaan, zo was de onderzoeksvraag.

Creatieve oplossingen

Maandag presenteerden de leerlingen in groepjes hun bevindingen aan het waterschap. De verschillende oplossingen die ze bedachten waren heel divers. Een selectie van de ideeën:

  • Een machine die met het uitzenden van sonische trillingen heel gericht blauwalg doodt;
  • Bewegende platen in de plas installeren die golven maken en zo door stroming blauwalg tegengaan;
  • Het tijdelijk opvangen van sluiswater bij het Kralings Verlaat, zodat er minder voedselrijk Rottewater in de plas komt;
  • De plas verdiepen, waarmee de watertemperatuur daalt, gecombineerd met watermenging van diep en ondiep water in de plas;
  • Het introduceren van zoetwatermosselen die het water in de plas zuiveren en voedingsstoffen voor de blauwalg ontnemen;
  • Opruimen en tegengaan van honden- en ganzenpoep rond de plas;
  • Verwijderen van de rijke sliblaag op de bodem van de plas;
  • Voorlichten van recreanten om afval bij je te houden of op te ruimen.

Proefjes

Hoogheemraad Agnes van Zoelen heeft alle presentaties aangehoord en ook feedback gegeven: “Ik word enthousiast van al die jonge mensen die heel serieus in dit onderwerp zijn gedoken. Zo veel creatieve ideeën kwamen langs. Ik hoorde een combinatie van oplossingen gericht op zowel het voorkomen, beheersen als ook het bestrijden van blauwalg. Leerlingen hebben in het lab van de school ook proefjes gedaan met blauwalg: onder welke omstandigheden groeit dit het best? Dit is educatie waar ik blij van word.”

Libanon Lyceum

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard doet diverse educatieve projecten bij verschillende scholen. Leerlingen van het Libanon Lyceum hebben eerder al voor ons onderzoek gedaan naar bodemdaling. Ook hebben ze oplossingen bedacht tegen wateroverlast in de wijk door hevige neerslag.