7 september 2021

Leuvekolk is straks fijne plek voor mens en dier

De Leuvekolk, de uitloper van de Rotte ten noorden van de Blaak, wordt een fijne plek voor mens en dier. Dit vergeten stukje Rotterdam ondergaat sinds 2019 een grote verandering.

De Leuvekolk, de uitloper van de Rotte ten noorden van de Blaak, wordt een fijne plek voor mens en dier. Dit vergeten stukje Rotterdam ondergaat sinds 2019 een grote verandering. De volgende stap is de aanleg van een vispassage, ligweide en steiger. Deze aanleg is gestart op maandag 6 september.

Vistrek tussen Rotte en Nieuwe Maas

Op deze plek wordt een vispassage aangelegd. “Vissen kunnen daardoor van de Nieuwe Maas naar de Rotte zwemmen, en andersom. De trek van zout naar zoet water is voor vissoorten, zoals de glasaal en de stekelbaars, heel belangrijk. Ook zorgt een vrije doorgang voor een gezonde visstand.”, aldus Jack Hemelraad, visexpert bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Vissen krijgen in de Leuvekolk te maken met een sterke stroming. En ook met een wisselend verschil in waterpeil tot ruim een meter. Met de vispassage kunnen zij dit hoogteverschil overbruggen en wordt de stroming minder sterk.

De passage bestaat uit aaneengeschakelde betonnen bassins. Elk bassin ligt telkens 6 centimeter hoger of lager. Daardoor kunnen vissen over de bodem van het bassin omhoog ‘klimmen’ of afdalen. Zij komen via luwten in de hoeken van het bassin automatisch terecht bij de opening naar het volgende bassin. De klim of afdaling wordt even onderbroken in een van de rustbassins.

Waterinlaat

In 2020 werd de oude waterinlaat onder de Blaak en Plein 1940 hersteld. Daarmee zorgt de Nieuwe Maas nu voor vers, zoet water in de Leuvekolk. De land- en tuinbouw en de natuur verderop langs de Rotte krijgen zo in periodes van droogte voldoende zoet water.

Planten, vissen en andere diertjes gedijen daar beter bij dan toen het water nog stilstond. Ook zijn twee oude binnenvaartschepen uit de kolk verwijderd.

Ligweide en steiger

De komende maanden wordt ook de steile, stenige kade langs het water vervangen door een glooiende ligweide met gras en zitbankjes. Op de nieuwe steiger kun je straks dicht bij het water zitten. Je kunt er dan ook een kano aanleggen. Al peddelend over de Rotte kun je Rotterdam-centrum en -Noord verkennen. Als je wilt kun je zelfs helemaal naar Moerkapelle varen. Kano’s zijn te huur op verschillende plekken langs de rivier.

Wanneer klaar?

De vispassage is in december klaar, de ligweide met gras en de steiger mei volgend jaar. Bomen en planten worden later geplant. Dat kan pas na de sloop van een kantoor ernaast. Naar verwachting is de Leuvekolk in 2023 helemaal af. Het is dan goed toeven voor mens en dier.

Rivieroevers

De Leuvekolk is een van de projecten van het gemeentelijke programma Rivieroevers. De aanpassingen worden betaald door de gemeente Rotterdam (onder andere vanuit het programma Rotterdam gaat voor groen), Havenbedrijf Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. De Europese Unie zorgt via het LIFE-programma ook voor een bijdrage.