Meer ruimte voor bloemen en diertjes door maaien in fasen

22 juni 2021
De eerste maaironde van onze dijken is klaar. Eind juni start de tweede maaironde. Hierbij maaien we alleen de onderste helft van het talud.

Bij de eerste maaibeurt is alleen het bovenste deel gemaaid, zodat vlinders en insecten op het onderste deel kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden. Door in twee fasen te maaien, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kans om zich te ontwikkelen. Het resultaat: steeds meer verschillende dier- en plantensoorten op de dijk.

Door natuurvriendelijk te maaien, verwachten we ook een sterkere grasmat te bereiken. Een sterke grasmat is belangrijk voor onze dijken (en waterveiligheid).