Ondertekening Stadsakkoord Rotterdam

30 juni 2021
Dinsdag 15 juni 2021 ondertekende hoogheemraad Paul van den Eijnden samen met wethouder Bert Wijbenga en nog 26 andere partijen het “Stadsakkoord Rotterdam".

De partijen spraken hiermee af dat ze de komende jaren samen gaan optrekken, zich beschouwen als ambassadeur en de 7 Stadsprojecten met elkaar gaan realiseren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een van de partijen die het Stadsakkoord Rotterdam heeft ondertekend en levert naast de belofte om mee te werken aan de realisatie van deze 7 Stadsprojecten ook expertise op het gebied van water en klimaatadaptatie. “Wij denken als waterschap actief mee over de inpassing van waterberging in deze projecten. Hierbij houden we rekening met de aan- en afvoer, de waterkwaliteitsaspecten, hoe om te gaan met langdurige droge en natte perioden. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan een klimaatbestendige stad”, zegt hoogheemraad Paul van den Eijnden.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden over de 7 Stadsprojecten

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Meer groene stadslongen

Rotterdam staat voor tal van uitdagingen. Bijvoorbeeld de opvang van hevige regenbuien, het verlagen van hittestress, en woningen bouwen op plekken waar het tot nu toe niet mogelijk is vanwege geluidshinder of luchtvervuiling. Daarom heeft het college van B&W vorig jaar het besluit genomen om te starten met 7 nieuwe Stadsprojecten. Hiermee krijgt Rotterdam meer groene stadslongen; aantrekkelijke openbare plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en ontspannen. Tegelijkertijd biedt het ook oplossingen voor andere belangrijke opgaven van de stad, zoals de klimaatadaptatie en mobiliteitstransitie.

De 7 Stadsprojecten

De 7 stadsprojecten zijn: Groene Long (Hofplein en Westblaak), Schouwburgplein, Hofbogenpark, Prins Alexanderplein, Park Maashaven, Rijnhavenpark en Getijdenpark Feyenoord. Deze zorgen voor meer dan 4.400 m3 waterberging, een toename van 10.000 m2 groene daken, meer dan 100.000m2 groene ruimte en leveren met elkaar een hitte stress reductie tot wel 7 graden Celsius. Het waterschap is actief betrokken bij de eerste vier genoemde stadsprojecten.

Samenwerking

De ambassadeurs van de zeven Stadsprojecten zijn naast het hoogheemraadschap, Architectuur Instituut Rotterdam, Beeldende Kunst en Openbare Ruimte Rotterdam, Bomenridders, CEPHIR, CultuurConnect, Fietsersbond, IDEM Rotterdam, Inretail, Koninklijke Horeca Nederland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MKB Infra, MKB-Rotterdam, Natuurmonumenten, Platform Ontwikkeling Rotterdam, RET, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Rotterdamse Dakendagen, Rotterdams Milieu Centrum, Rotterdamse Culturele Basis, Staatsbosbeheer, VNO/NCW, Voor Goed en de Raad voor Goed, Walk21, Waterschap Hollandse Delta en Young 010.