7 september 2021

Onderzoek peilbeheer peilgebied polder Bergambacht

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in maart peilbesluiten voor grote delen van de Krimpenerwaard vastgesteld.

In een peilbesluit staat welke waterstanden we in sloten, vaarten en kanalen nastreven.

Vanuit het zuiden van het peilgebied polder Bergambacht, vooral de dijkzone tussen Ammerstol en Bergambacht, hebben diverse bewoners gereageerd op het ontwerp-besluit. De bewoners van deze relatief hoge gronden maken zich zorgen over lage waterstanden. Tegelijkertijd zijn andere delen van dit peilgebied nu al nat, met maar een kleine hoogteverschil tussen het slootpeil en het land. Daarom verlagen we op basis van het besluit voorlopig de waterstand in dit gebied 1 centimeter per 3 jaar.

Peilgebied Bergambacht

Figuur: het hele peilgebied Bergambacht, met de huidige drooglegging. NB: de kern Bergambacht kent een eigen waterpeil, en is geen onderdeel van het genoemde gebied.

Naar aanleiding van de reacties gaan we als hoogheemraadschap onderzoeken of het peilbeheer in dit gebied in de toekomst anders kan, bijvoorbeeld door het meest zuidelijke deel af te dammen en een ander peilbeheer te geven. Of dit zinvol is, welke opties er zijn en welke effecten het geeft, gaan we de komende tijd (verkennend) onderzoeken.

Bewoners en bedrijven in dit peilgebied, en dan specifiek het zuidelijk deel (ten zuiden van de N210), kunnen aan het begin van dit onderzoek hun inbreng geven. Ervaart of verwacht u knelpunten in de waterstanden? Heeft u ideeën voor verandering, of wilt u juist de situatie houden zoals hij is?

U kunt uw mening hierover geven tijdens een inloopavond op 27 september 2021 in Ammerstol. Tijdens de inloopavond wordt de opzet van het onderzoek kort toegelicht, waarna u reactie kunt geven. Er wordt op deze avond nog geen plan gepresenteerd, het onderzoek is net gestart.

Vanwege een maximaal aantal aanwezigen op de locatie dient u zich in te schrijven als u aanwezig wilt zijn. De bijeenkomst wordt in twee ‘rondes’ van maximaal een uur gehouden: om 19.30 en 20.30 uur. U kunt u opgeven via onderstaand aanmeldformulier.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze avond maar wel uw mening wilt geven, kunt u ook een e-mail sturen aan peilbesluitenkrimpenerwaard@hhsk.nl; als u dat wilt, zoekt het projectteam telefonisch contact met u.

Aanmeldformulier informatiebijeenkomst peilgebied Bergambacht

Ik meld me aan voor de bijeenkomst op (slechts 1 keuze mogelijk):*

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor verdere communicatie over dit onderzoek. Daarnaast zijn we verplicht deze gegevens aan u te vragen voor een eventueel contactonderzoek van de GGD.