Ontwerp peilbesluit Hitland gepubliceerd

14 juli 2021
Op dinsdag 13 juli heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vergaderd over het ontwerp peilbesluit voor Hitland (Esse, Gans- en Blaardorppolder).

Het waterschap zorgt voor voldoende en schoon water in de sloten. Over hoe hoog het water in de sloten moet zijn, worden afspraken gemaakt. Die worden vastgelegd in peilbesluiten. Wanneer nodig wordt het peilbesluit aangepast en opnieuw vastgesteld. Zo ook het peilbesluit voor Hitland (Esse, Gans- en Blaardorppolder).

Het ontwerp-peilbesluit bevat de voorgenomen nieuwe waterstanden voor de sloten in Hitland, groen gebied met recreatie, natuur en landbouw, tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

Het ontwerp-peilbesluit voor Hitland ligt zes weken lang ter inzage. U kunt het document hieronder downloaden of ter plekke op het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap inzien: Maasboulevard 123, 3063 GK Rotterdam. Bel voor een afspraak 010-45 37 200.