13 augustus 2021

Onze visie op het IPCC klimaatrapport: "Laat water en bodem vanaf nu altijd sturend zijn voor de ruimtelijke inrichting"

Het IPCC klimaatrapport dat afgelopen week is verschenen benadrukt dat klimaatverandering nu al tot forse weersextremen leidt en dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn.

In alle IPCC-berekeningen bereiken we de 1,5 graden temperatuurstijging al over circa 10 jaar, dat is een decennium eerder dan verwacht.
Als waterbeheerder van het laagstgelegen gebied van Nederland onderstrepen wij de urgentie van het versnellen van klimaatmaatregelen. Wij ondervinden de gevolgen van de weersextremen in ons dagelijks werk: van steeds extremere buien tot langdurige droogte. Hier moeten we ons nog sneller op aanpassen.

Zelf zijn we al jaren hard aan de slag met duurzame waterwerken om ons aan te passen aan het snel veranderende klimaat en om minder CO2 uit te stoten. We bieden bijvoorbeeld alternatieven voor aardgas met aquathermie en biogas, en we stellen terreinen beschikbaar voor zonnepanelen en windmolens. Onze afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer met de grote windmolen naast de Van Brienenoordbrug in Rotterdam is hier een voorbeeld van. Waterwerken zoals dijkversterkingen, de grote noodwaterberging in de Eendragtspolder met de internationale Alexander roeibaan, maar ook kleinschaligere oplossingen zoals het werken aan meer waterpleinen in Rotterdam, bereiden ons voor op klimaatverandering. Dit is slechts een greep uit de vele maatregelen die we nu al hebben genomen, maar er is nog veel meer nodig om gesteld te staan voor de toekomst. Daarom doen we als waterschappen gezamenlijk een oproep aan andere overheden en aan het kabinet om water voortaan altijd sturend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting. We roepen op om toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land- en bodemgebruik en om hier structureel, ook financieel, op in te zetten.

Lees meer over het IPCC-rapport