30 juli 2021

Opknapbeurt voor vaarverbinding Ringvaart

De komende jaren wordt de vaarverbinding tussen de Rotte en de Hollandsche IJssel opgeknapt.

De komende jaren wordt de vaarverbinding tussen de Rotte en de Hollandsche IJssel opgeknapt. Delen worden gebaggerd en uitgediept, de bedieningstijden van bruggen en sluizen worden uitgebreid en er komen steigers, informatiepanelen en passeerplekken langs de vaarroute.

Nu nog zijn de Hennipsloot en Ringvaart op meerdere plekken ondiep en kunnen boten, sloepen en kano’s elkaar lastig passeren. De bediening van bruggen en sluizen is beperkt en op de vaarroute zijn nauwelijks plaatsen om aan te meren. Ook voor vissen is het niet optimaal. Zij kunnen via het Zevenhuizer Verlaat niet makkelijk heen en weer zwemmen tussen hun paai- en leefgebieden in de Rotte en de Ringvaart. Vaarverkeer zorgt er bovendien nu voor, dat bagger loskomt van de bodem en zich verspreidt door het water. Dit is niet goed voor de kwaliteit van het water.

Subsidie

Daarom gaan we samen met de provincie Zuid-Holland, het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas een opknapplan uitvoeren. Wij baggeren de Hennipsloot, automatiseren de bediening van de sluis Zevenhuizer Verlaat en maken de sluis passeerbaar voor vissen. De gemeente Zuidplas gaat onder andere de bedieningstijden van de bruggen en sluizen verruimen. Het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas realiseren steigers, informatiepanelen en passeerplekken. De provincie Zuid-Holland draagt financieel bij aan de opknapbeurt door onder meer 300.000 euro subsidie te geven voor de werkzaamheden van het hoogheemraadschap.

De werkzaamheden beginnen na het vaarseizoen van 2022 en zijn klaar voor de start van het vaarseizoen van 2023.