29 juli 2021

Opschonen vervuilde singels

Op sommige plekken is het singelwater vervuild, doordat eerder deze week riolen overliepen tijdens extreme regenbuien.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt samen met gemeente Rotterdam aan het opschonen en doorspoelen van het water in vervuilde sloten en singels in het centrum van de stad. Op sommige plekken is het singelwater vervuild, doordat eerder deze week riolen overliepen tijdens extreme regenbuien. Het duurt ongeveer een week voordat het singelwater is ververst en opgeschoond.

In de regio is in de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen. Vooral lokaal in het centrum van Rotterdam. De enorme hoeveelheid regenwater kon het gemeentelijk riool niet overal snel genoeg goed wegwerken. Via daarvoor bedoelde riooloverstorten is vervuild water in sloten en singels gestroomd. Het water daar kan er vies uitzien en stinken.

Samen werken aan schoon water

Om de singels en sloten weer schoon te krijgen, werken het hoogheemraadschap en de gemeente nauw samen. De gemeente haalt drijvend vuil weg en pompt het singelwater naar het riool. Via het riool stroomt het vuile water naar de afvalwaterzuiveringen van het hoogheemraadschap. Hier filtert en zuivert het hoogheemraadschap het water, voordat het weer de rivieren ingaat. In de animatievideo ‘de aarde is een ruimtestation’ legt het hoogheemraadschap uit hoe zij afvalwater zuiveren, zodat het water weer schoon gebruikt kan worden.

Overlast voorkomen

Hoewel riolen veel water aankunnen, lopen ze op sommige plekken bij extreme buien over via de riooloverstorten. Om dat te voorkomen, is een groene omgeving met ruimte voor het opvangen van water belangrijk. Het hoogheemraadschap en de gemeente werken daar samen aan bij de inrichting van gebieden. Bijvoorbeeld door gescheiden rioolstelsels aan te leggen, of straten en buurten in te richten met waterbergingen en waterpleinen. Een ander voorbeeld is het bassin in het Museumpark in Rotterdam, waarin afvalwater terechtkan, zodat het stinkende water niet in de singels komt. Ook bedrijven en bewoners kunnen helpen om wateroverlast te voorkomen. Zij kunnen voor klimaatbewuste initiatieven subsidie aanvragen bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De aarde is een ruimtestation

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren