Pompen gemaal Verdoold drooggelegd voor controle

14 januari 2022
Onze technische dienst heeft de pompen in gemaal Verdoold in Gouderak gecontroleerd door ze droog te zetten en na te lopen.

Er werd een schuif voor het gemaal geplaatst, waarna het water uit de ruimte onder het gemaal werd gepompt en de medewerkers dus bij de pompen konden om ze helemaal na te lopen. De pompen zijn goedgekeurd en worden over zes jaar op dezelfde wijze opnieuw nagelopen.

We zorgen voor voldoende water in ons beheersgebied. Dit doen we met behulp van gemalen die verspreid door het gebied staan. In die gemalen staan pompen die het water bij een natte periode vanuit de polder naar de rivier kunnen pompen en bij een droge periode laten we het water vanuit de rivier naar de polder stromen door het gemaal heen of door een inlaatpunt open te zetten. Om in de gaten te kunnen houden of de pompen hun werk goed kunnen blijven doen, worden ze eens in de zes jaar gecontroleerd.