Restauratie Haastrechtse Molen in Gouda

30 juli 2021
Het hoogheemraadschap gaat de monumentale Haastrechtse Molen in Gouda restaureren en krijgt hiervoor een financiële bijdrage van provincie Zuid-Holland.

Het hoogheemraadschap gaat de monumentale Haastrechtse Molen in Gouda restaureren en krijgt hiervoor een financiële bijdrage van provincie Zuid-Holland. Met deze subsidie kan het wiekenkruis worden vervangen en het metselwerk, schilderwerk en het gaande werk (de aandrijflijn met alle onderdelen die in beweging worden gezet) worden hersteld. Na de restauratie kan de molen de polder weer op windkracht bemalen.

De Haastrechtse Molen stamt uit 1862 en bemaalt nog altijd de polder Beneden-Haastrecht. Bij voorkeur op windkracht, maar het vijzel kan ook elektrisch worden aangedreven. Deze aandrijving is noodzakelijk, omdat het bemalen van de polder altijd moet kunnen doorgaan, ook als het niet waait. Niemand wil immers natte voeten in de polder.

Uniek in Nederland

De Haastrechtse Molen is uniek. Het is de enige maalvaardige ronde, stenen poldermolen met stelling in Nederland. De molens langs de Hollandse IJssel werden vroeger als stellingmolen gebouwd, zodat ze boven de rivierdijk uitstaken om wind te kunnen vangen.

Planning

De aanbestedingsdocumenten voor het restaureren van de Haastrechtse Molen moeten in het derde kwartaal gereed zijn, waarna aannemers uitgenodigd worden om in te schrijven. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de molen in het laatste kwartaal van 2021 kunnen starten en deze in het voorjaar van 2022 gereed zijn.

Behoud cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed zoals oude gemalen, molens en dergelijke vormen een belangrijk 'uithangbord' voor het werk van het hoogheemraadschap. De objecten tonen hoe het hoogheemraadschap door de geschiedenis heen heeft bijgedragen aan het bewoonbaar houden van het land. Met het behoud van ons water-gerelateerd cultuurhistorisch erfgoed laat het hoogheemraadschap mensen onze waterhistorie beleven en maken wij hen bewust van het belang van goed omgaan met water.