13 september 2021

Scheppen voor schoon water

Met ‘Scheppen voor schoon water’ doen de waterschappen mee aan World Cleanup Day. Dat is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar.

De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van zwerfafval en hou je het water schoon. Doe je ook mee?

De waterschappen zijn blij met elke Waterbaas die meehelpt om het water in de natuur schoon en afvalvrij te houden. De actie ‘Scheppen voor schoon water’ start op 13 september in de opmaat naar World Cleanup Day op 18 september. Door het afval dat je raapt te registreren, draag je bij aan het oplossen van het wereldwijde plasticsoep-probleem.

Hoe doe je mee?

Download de gratis app Litterati en gebruik de code WATERBAZEN. Ga wandelen langs het water of ga varen, en ruim onderweg zwerfafval op. Registreer je vangst in de app en draag zo bij aan het oplossen van het zwerfafvalprobleem. Onder de Waterbazen die meedoen worden 5 supboards verloot.

Win een sup!

Meld je met contactgegevens aan bij de app Litterati met de code WATERBAZEN en registreer minstens 1 stuk geraapt afval tussen 13 september en 10 oktober 2021. Er worden 5 supboards verloot onder de deelnemers. De winnaars krijgen bericht in de week van 11 oktober 2021.

Zwerfafval

Met ‘Scheppen voor schoon’ water doen de waterschappen mee aan World Cleanup Day: de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Door het zwerfafval te registreren in de app Litterati help je mee probleemgebieden in kaart te brengen. Ook weten we dan welke soorten en merken afval het meeste voorkomen. Zo krijgt de Plastic Soup Foundation meer inzicht in het probleem. Ook kunnen ze plannen maken hoe we dat probleem in de toekomst kunnen aanpakken.

Selfie

Ga dus aan de slag en vergeet niet een selfie met je vangst op social media te plaatsen met de hashtags #WatEenWaterbaas en #ScheppenVoorSchoonWater.

Meer informatie op waterschappen.nl/scheppenvoorschoonwater