30 juli 2021

Tijd voor een knipbeurt

De meeste sloten in Schieland en de Krimpenerwaard zijn weer klaar voor de zomer.

De meeste sloten in Schieland en de Krimpenerwaard zijn weer klaar voor de zomer. Eén tot enkele keren per jaar knippen we de planten in de sloten, singels en vaarten in ons gebied. Zo kan het water goed blijven doorstromen. Vooral in gebieden met weinig sloten of smalle sloten is onderhoud in de zomer nodig.

In de zomer laten we tenminste een kwart van alle water- en oeverplanten staan. Dat is goed voor de waterkwaliteit en de planten en dieren in de sloot. Door alleen een stroombaan over de hele lengte vrij te maken, kunnen we water uit het gebied goed afvoeren. In drogere tijden gebruiken we de sloten om juist water aan te voeren naar de omliggende omgeving.

Met oog voor de natuur

Bij het maaien letten we goed op broedende vogels en zwemmende kuikens. Watervogels zoals futen, meerkoeten en waterhoentjes hebben een lang broedseizoen. Vanaf april tot zelfs in oktober komen we nesten tegen, waar we dan ruim omheen maaien.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Tractor met maaikorf. © Megron

© Megron

Planten in het water maaien we vanaf de kant met een tractor met maaikorf of met een maaiboot. Op moeilijk bereikbare plekken werken we met de hand. Doordat de maaiboot de modder op de bodem wat omwoelt, ziet de sloot er na het maaien een paar dagen troebel uit. Het kan even duren voor alles weer naar de bodem zakt en dan ziet het water er weer normaal uit. Het maaisel laten we met opzet minimaal twee dagen op de kant liggen. Zo kunnen dieren die bij het maaien zijn opgevist weer terug het water inkruipen. In stedelijk gebied wordt het maaisel na een paar dagen opgehaald, afgevoerd en meestal lokaal verwerkt tot compost.