Tussen de kamelen de kwaliteit van water keuren

22 september 2021
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt voortdurend aan vernieuwing. Eén van de innovaties waaraan het hoogheemraadschap werkt, is POND.

Een vinding die nu wordt getest in het water naast het kamelenverblijf in Diergaarde Blijdorp. POND is een klein, drijvend energie- en meetstation. Een netwerk dat energie haalt uit organische afvalproducten ( menselijk, dierlijk of plantaardig afval) in het water en die energie meteen benut om de waterkwaliteit te meten en de gegevens door te geven aan het waterschap.

Het meten en monitoren van de kwaliteit van water gebeurt nu vaak handmatig of met sensoren (op batterijen) op vaste meetpunten. Met POND kan dit sneller en efficiënter. Het systeem zorgt zelf voor energie en kan tijd en arbeidsuren besparen, doordat het continue meetgegevens doorseint. De constante datastroom kan waterbeheer slimmer maken en mogelijk bepaalde effecten voorspellen, zoals het ontstaan van blauwalg.

Bijzondere testlocatie

Na maandenlang testen in laboratoria, worden nu twee prototypes van POND getest in Diergaarde Blijdorp. Deze dierentuin in Rotterdam is sinds een aantal jaren een innovatieproeftuin voor allerlei onderzoeken en startups op het gebied van water. Voor de buitenproef is een testbuis geplaatst in een vijver vlakbij het kamelenverblijf en eentje in de grote vijver middenin de dierentuin. Omdat in het vijverwater bij de kamelen meer organisch materiaal zit, is de verwachting dat daar meer energie gewonnen kan worden. Of dit daadwerkelijk zo is, moeten de praktijktesten uitwijzen.

Gekleurde lichtbollen

In de proefopstelling wordt met sensoren de kwaliteit van het water gemeten. Het is de bedoeling dat in de definitieve vorm de installatie de waterkwaliteit meet én visualiseert met drijvende lichtbollen. Verschillende kleuren licht geven dan aan hoe het staat met de waterkwaliteit, als signaal naar mensen in de omgeving van het water.

PONDlichtbollen.jpg

Nominatie voor publiek-private samenwerking

Het innovatieproject POND is een samenwerking van startup Nova Innova, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap De Dommel en Rotterdams Weerwoord. De testlocatie voor dit project, innovatieproeftuin Diergaarde Blijdorp, is genomineerd voor de WOW-prijs 2021. Vanwege het mogelijk maken van inhoudelijke vernieuwing door samenwerking, wil en durf. Stemmen kan nog tot aanstaande 5 november 12:00 uur.