Crisisbeheersing

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de taak in zijn beheersgebied te zorgen voor bescherming tegen overstromingen, voorkomen van wateroverlast en zuiveren van afvalwater.

Dit gebeurt doelmatig en efficiënt. Toch is er altijd een risico. Denk hierbij aan stormvloeden (dijkdoorbraak), extreme neerslag, (ernstige) verontreinigingen van het wateroppervlak, persleidingbreuk, uitval van elektriciteit e.d. Er is dan sprake van (ernstige) incidenten, calamiteiten of rampen.

Calamiteitenplan

In de Waterwet is vastgelegd dat waterschappen beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is te downloaden via onderstaande link. Voor meer informatie en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het cluster Crisisbeheersing, telefoonnummer 010 45 37 200 of per e-mail info@hhsk.nl.

Downloaden

Calamiteitenplan 2015 (pdf, 1.4 MB), november 2015

Afkortingen, woordenlijst, verzendlijst (pdf, 243 kB), november 2014