CO2 Reductie

Ons doel

De sterke toename van broeikasgassen (waaronder CO2 en methaan) in de lucht wordt gezien als een belangrijke veroorzaker van de klimaatverandering. Voor een waterschap zijn de gevolgen van de klimaatverandering direct voelbaar. De hevige regenbuien en langere perioden van droogte zorgen voor meer uitdaging is het waterbeheer. Wij werken samen met gemeenten, bedrijven en inwoners in ons gebied om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.

“De klimaatverandering steeds een stapje voor blijven, dat is de uitdaging. Dat vraagt ook om een bron-aanpak: minder uitstoot van broeikasgassen”

Wat doen we?

Ons energieverbruik, het gebruik van grondstoffen en onze transportbewegingen zijn de drie bepalende bronnen voor de uitstoot van broeikasgassen. Van de grondstoffen dragen vooral de metaalzouten en polymeren in het afvalwaterzuiveringsproces bij aan de uitstoot.


co2 uitstoot

                          

We zetten in op een overgang naar een energie neutrale organisatie in 2025, het beperken van grondstofgebruik of vervanging door andere grondstoffen en duurzame mobiliteit. Dit laatste willen wij bereiken door het stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer en de elektrische auto bij onze medewerkers.

Wat is er afgesproken?

Het streven is de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 °C te houden. Dat vraagt om een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zodat op lange termijn de effecten van klimaatverandering worden geremd. Wij willen hier nu onze bijdrage aan leveren om een grotere impact in de toekomst af te remmen.

Wij hebben ons tot doel gesteld om jaarlijks onze CO2 uitstoot met 1% te verminderen. Daarvoor zijn er onder andere afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord uit 2010 . In 2020 is dat 30% minder dan in 1990 en in 2050 zijn we emissieneutraal; dan stoten we minder broeikasgassen uit en compenseren we de resulterende uitstoot.