Energieneutraal

Ons doel

Het hoogheemraadschap heeft als doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die we verbruiken, duurzaam wordt opgewekt. Dit gaan we doen door jaarlijks 2% energie te besparen en meer zelf duurzaam op te wekken.

 

Wat doen we?

De meeste energie verbruiken we bij het zuiveren van het afvalwater. De bacteriën die het afvalwater schoonmaken hebben hier veel zuurstof bij nodig. Er zijn twee systemen om die lucht in het afvalwater te brengen: puntbeluchters en bellenbeluchters. Met bellenbeluchting in plaats van puntbeluchting besparen we veel energie. Puntbeluchting kan je het best vergelijken met een enorme slagroomklopper die half in het water hangt en door rond te draaien zuurstof in het water klopt. Door bellenbeluchting toe te passen, een luchtcompressor op de bodem van de zuivering die een gordijn van kleine belletjes creëert, kunnen we veel energie besparen.

“We voeren onze taken uit met minder energie. Dat bespaart kosten en beperkt de uitstoot van CO2.”

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame opwekking en besparing van energie gaan snel. Wij volgen die op de voet en zetten tijdig in op mogelijke maatregelen. Kansrijke maatregelen zijn het onttrekken van warmte uit afval- en oppervlaktewater, een zonnepanelenweide of een tweede windmolen op eigen terrein.

Wat is er afgesproken?

De waterschappen lopen in Nederland voorop met het duurzaam opwekken van energie. In 2025 willen we dat dat 100% is; dan zijn we energieneutraal. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Energie-efficiëntieplan.