Historie

Hier vindt u meer informatie over de geschiedenis van het hoogheemraadschap en kunt u zoeken in de archieven en collecties.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie tussen het hoogheemraadschap van Schieland, het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en een deel van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Op deze pagina’s kunt u informatie vinden over de geschiedenis van de rechtsvoorgangers van het hoogheemraadschap.

Schieland en de Krimpenerwaard beheert zelf zijn oude archieven en collecties. Het oudste stuk dateert van 16 juni 1299, een perkamenten oorkonde waarbij graaf Jan I de hoogheemraden van Schieland in bescherming neemt. De archiefstukken worden onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard en zijn, voor zover openbaar, door iedereen in te zien. Een deel van de archieven en collecties is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. U vindt hieronder een aantal links naar online toegangen en archiefbronnen.

 • Archievenoverzicht
  Een overzicht van alle archieven die Schieland en de Krimpenerwaard beheert, bestaande uit de archieven van de voormalige hoogheemraadschappen en polders en de archieven van de Geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard.
 • Zoeken in archieven
  Hier kunt u bladeren door de inventarissen of toegangen op de archieven. U kunt de toegangen openklappen op de manier zoals u ook een mappenstructuur in Windows Verkenner openklapt. U kunt ook gewoon een zoekterm ingeven. Als aan een inventarisnummer (beschrijving van een archiefstuk of dossier) scans van archiefstukken zijn gekoppeld, dan wordt u hierop geattendeerd door grijze plusjes of bullets voor de beschrijving. Scans van archiefstukken kunt u vrij downloaden.
 • Zoeken in beeldmateriaal
  Hier kunt u bladeren door of zoeken in de collecties beeldmateriaal. Deze collecties bestaan uit oude kaarten, foto’s en charters, maar u kunt ook onze verzameling ‘realia’ (kunst- en gebruiksvoorwerpen) bekijken. Afbeeldingen die vrij van rechten zijn, kunt u vrij downloaden.
 • Zoeken in keurvergunningen
  Een deel van de archieven bestaat uit verleende vergunningen: ontheffingen van de keuren van hoogheemraadschap en polders. Meer dan 20.000 vergunningen zijn geïndexeerd en online doorzoekbaar.
 • Zoeken in de bibliotheek
  In de loop van de jaren is een historische bibliotheek opgebouwd, bestaande uit boeken en tijdschriften over de geschiedenis van het waterbeheer en de regio.
  U kunt hier zoeken in de titelbeschrijvingen. Boeken en tijdschriften kunt u in onze studieruimte inzien.
 • Toegangen als Open Data
  De toegangen op onze archieven en collecties zijn als Open Databestanden te downloaden onder de licentie CC BY-SA 4.0. Dat betekent dat u deze bestanden mag kopiëren, verspreiden, doorgeven en bewerken via elk medium of bestandsformaat en voor alle doeleinden, onder de voorwaarden Naamsvermelding (vermelding van de maker van het bestand) en GelijkDelen (als het bestand is gemuteerd, moet dit onder dezelfde licentie als het origineel beschikbaar worden gesteld.

Publicaties

In het verleden zijn diverse publicaties uitgegeven over de geschiedenis van polders en waterschappen. U kunt deze online bestellen via het bestelformulier.

Oude kaarten

Bij de waterschappen speelt cartografie een belangrijke rol. Om een goed beheer te kunnen voeren, is het van groot belang inzicht te hebben in de geografie van het gebied. Momenteel is hiervoor een modern Geografisch Informatiesysteem (GIS) beschikbaar, maar in de eeuwen hiervoor waren bestuurders en ambtenaren aangewezen op met de hand vervaardigde kaarten. In deze rubriek een chronologisch overzicht van de bewaard gebleven overzichtskaarten van Schieland en de Krimpenerwaard.

Lees meer over oude kaarten

Downloaden

Ontdek het archief. Een wereld van water, mensen en techniek (pdf, 6.9 MB)