Schieland 1611

De oudste kaart die van het hoogheemraadschap van Schieland werd gemaakt dateerde uit 1558-1559. Deze kaart werd gemaakt door Coenraet Oelofsz., landmeter van Schieland. Helaas is hiervan geen enkel exemplaar bewaard gebleven. De oudste nog bestaande overzichtskaart is die van Floris Balthasars (1563-1616), die hij samen met zijn zoon Balthasar Floris van Berckenrode in 1611 voltooide. Balthasars verwierf roem door in enkele jaren tijd de hoogheemraadschappen van Schieland, Delfland en Rijnland op te meten, bij elkaar genomen een enorm gebied: Holland tussen Maas en IJ en een gedeelte van Utrecht. Rijnland was als laatste aan de beurt, deze kaart verscheen in 1615. De kaart van Schieland bestaat uit 11 bladen en werd gedrukt van koperplaten.