Schieland 1660, 1684 en 1765

De nauwkeurigheid van de kaart van Balthasars liet nogal te wensen over. Toen de voorraad gedrukte kaarten in 1648 op was, kreeg de toenmalige landmeter Jan Janszoon Stampioen de opdracht een nieuwe kaart te maken. In 1660 verscheen de eerste druk, bestaande uit een kaart in zes bladen. Aan de bovenrand is het wapen van Schieland te zien, evenals de wapens van dijkgraaf en hoogheemraden. Deze kaart was heel wat nauwkeuriger, maar omdat het gebied in de 17de eeuw door turfwinning snel veranderde, moest de kaart al in 1684 worden herzien. In de loop van de tijd verschenen nog vier herziene edities: 1694, 1710, 1718 en 1765. Alleen van de edities van 1660, 1684 en 1765 is een exemplaar in het archief van het waterschap bewaard gebleven.