Schieland 1928

In 1925 kreeg de ingenieur van Schieland de opdracht een begin te maken met het samenstellen van een nieuwe kaart van het hoogheemraadschap. Het werk werd uiteindelijk opgedragen aan P.W. van Baarsel uit Blaricum. In 1928 was de kaart gereed. Een bijzonder exemplaar, want deze kaart werd uitgevoerd in Jugendstil. Voor zover bekend is dit de enige waterschapskaart die in deze stijl is gemaakt. De kaart werd in vier bladen gedrukt door de firma N.J.J. Smulders en Co. te Den Haag.