Benthemplein

Een waterplein is een stadsplein met speciale bassins om overmatig water op te vangen. Het Benthemplein in Rotterdam Noord is hier een mooi voorbeeld van.

Onder meer door de gevolgen van klimaatverandering krijgt Rotterdam steeds vaker te maken met hevige regenval. Rotterdam heeft als dichtbevolkte stad weinig ruimte voor de berging van extra water. Om het riool te ontlasten, komen er in Rotterdam meer waterpleinen. Een waterplein is een stadsplein met speciale bassins om overmatig water op te vangen.

Het Benthemplein in Rotterdam Noord is hier een mooi voorbeeld van. Als het hard regent wordt het water opgevangen in speciale reservoirs op het plein. Het sportveld ligt lager, zodat het bij extreme omstandigheden onder water loopt en zo als extra bufferruimte kan functioneren. Zodra het weer droog is wordt het water weer afgevoerd.

De noodzaak om overtollig water te bergen gaat goed samen met het creëren van groene ruimtes in de stad. Ook kan de zichtbare afvoer en opvang van water de inwoners van Rotterdam bewuster maken van de werking van het watersysteem.

Droge voeten

Bij zware regenval kan het waterplein 1.700 kubieke meter water opslaan, ruim anderhalf miljoen liter. Dat is belangrijk voor een stad als Rotterdam: met veel gebouwen en bestrating loopt al het water in de singels en het riool. Door de steeds zwaardere regenbuien lopen daardoor straten en kelders onder. Rond het Benthemplein lag een zone waar dit risico hoger was.

Lees meer over het Benthemplein