Contact

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een RO-loket.

Bij dit loket kunt u terecht met uw vragen over plannen, de watertoets of ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast kunt u ruimtelijke plannen die ter advisering of beoordeling langs de waterbeheerder gestuurd moeten worden aanbieden aan het RO-loket.

E-mail: RO@hhsk.nl

Telefoon: 010 45 37 300

Post adres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Afdeling Publiekszaken
t.a.v. het RO-loket
Postbus 4059
3006 AB  ROTTERDAM