Agniesebuurt klimaatbestendig

De komende jaren wordt de Agniesebuurt in Rotterdam Noord klimaatbestendig ingericht zodat de wijk kan omgaan met extreem weer. Deze weerextremen, in de vorm van hoosbuien en langdurige droogte, zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen.

De Agniesebuurt is een typische 19e-eeuwse stadswijk met huizen die dicht op elkaar staan. Er is weinig groen in de wijk en veel steen en beton. Als gevolg is er bij zware regenbuien een grote kans op wateroverlast op straat, in de achtertuin of kelder. Bovendien gaat een groot deel van dit schone regenwater nu nog rechtstreeks naar het riool. Dit is zonde, want schoon regenwater hoeft niet zoals afvalwater gezuiverd te worden en is juist hard nodig in droge perioden. Het rioolsysteem kan de grote hoeveelheid regenwater tijdens een hoosbui niet in een keer verwerken, raakt overvol en stort vies water over in de singel,  met stank en dode vissen als gevolg. Dit kan en moet beter.

Om de waterproblemen in de toekomst te beperken is er meer ruimte nodig in de wijk om regenwater tijdelijk op te slaan. Dit kan op verschillende manieren. Meer groen in de wijk zorgt er bijvoorbeeld voor dat het regenwater tijdens hevige hoosbuien beter wordt opgevangen in de bodem in plaats van het riool. Ook kan de wijk beter overweg met warme en droge perioden. Meer planten, bloemen en bomen zorgen voor een prettiger leefklimaat, zeker wanneer het warm is. In de onderstaande animatie kun je zien hoe dit in zijn werk gaat.

In de Agniesebuurt werken het waterschap, gemeente, bewoners, ondernemers en woningcorporaties samen aan grootschalige en kleinschalige projecten. De uitvoering wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan het werk dat al gepland stond. Onderhoud aan het riool wordt bijvoorbeeld gecombineerd met het aanleggen van extra groen in plaats van direct de straat weer dicht te leggen. De aanpassingen aan het rioolsysteem starten eind 2017 met de aanleg van de Regentuin. Het gehele project is gereed in 2021.

Ook u kunt meehelpen aan een klimaatbestendige buurt. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van geveltuinen of groene daken. Alle straten van de Agniesebuurt krijgen een opknapbeurt. Dat is meteen een mooie kans om samen met buurtbewoners de inrichting van de straat eens goed te bekijken. Ziet u kansen voor vergroening? Heeft u ideeën over de nieuwe inrichting van uw straat? Het hoogheemraadschap stelt geld beschikbaar om initiatieven van bewoners en andere betrokkenen op het gebied van waterbeheer te ondersteunen, de zogenaamde bijdrageregeling. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.hhsk.nl/samenvoorduurzaamwaterbeheer

Meer informatie
Meer informatie over het project klimaatbestendige Agniesebuurt kunt u vinden in de krant Nieuw Agniese Peil en op de website van de gemeente Rotterdam. Onder de kop “Agniesebuurt Actueel” leest u welke mooie resultaten er al behaald zijn en volgt u de meest recente ontwikkelingen van dit project.

http://nieuwagniesepeil.nl/