Agniesebuurt actueel

Om de Agniesebuurt beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden zijn al mooie resultaten behaald. Zo is er in het Zomerhofkwartier (ZOHO) sinds 2013 het waterplein Benthemplein. Een speel-, sport- en theaterplein midden in de stad, dat bij hevige regenbuien volloopt zodat de buurt droge voeten houdt. Het is het eerste grootschalige waterplein van de wereld en een bruisend voorbeeld van hoe Rotterdam omgaat met het veranderende klimaat.

Tegels eruit, groen erin

Onder het Ammersooiseplein is een ondergrondse waterberging aangelegd. Hierin wordt regenwater tijdelijk opgevangen, om daarna langzaam de bodem in te kunnen zakken. De buurt helpt bij het ondergronds opslaan van regenwater. Al meerdere bewoners hebben voor hun huis en in de achtertuin tegels vervangen door groen. Zo zorgen we er samen voor dat regenwater meer de grond in zakt en minder het rioolsysteem belast.

Slimme regentonnen

Parkeerplaatsen tussen de Heer Bokelweg en de Zomerhofstraat hebben plaatsgemaakt voor een groene ontmoetingsplek. In deze regentuin wordt regenwater vanaf daken uit de buurt tijdelijk opgeslagen in metershoge regentonnen. De tonnen in de vorm van de letters ZOHO (afkorting van Zomerhofkwartier) zijn slim en houden via internet de weersverwachting in de gaten. Wanneer een zware bui op komst is, stroomt het opgeslagen water de regentuin in. De lege letters kunnen dan weer vollopen met regenwater van de omliggende daken; een extra waterbuffer dus. En regent het lange tijd niet? Dan houden de regentonletters het opgeslagen water vast, om de tuin te kunnen bewateren in droge perioden.

Slimme tegels

Voor kantoorgebouw Katshoek pronkt een prachtig perk. Deze honderd meter lange voortuin met veel groen en rain(a)way-tegels is een wereldprimeur. De speciale tegels zijn waterdoorlatend. Ze hebben een bijzonder patroon van kronkelende, kleine geultjes, waarin regenwater wordt opgevangen en dan langzaam de grond in druppelt.

Foto en ontwerp: Fien Dekker

Financiële bijdrage voor bewoners en ondernemers

Wie ideeën en oplossingen heeft voor duurzaam waterbeheer kan eenmalig een financiële bijdrage aanvragen. Het waterschap ondersteunt initiatieven die helpen om bewoners en ondernemers bewust te maken van de kans op wateroverlast of overstroming en wat ze zelf kunnen doen. Ook staan we open voor nieuwe ideeën en oplossingen die helpen om de gevolgen van klimaatveranderingen te beperken. Een initiatief indienen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Europese subsidie

Bij het klimaatbestendig maken van de Agniesebuurt is de ambitie om al het hemelwater in de wijk op te vangen, te bergen en/of de grond in te laten sijpelen. Kortom, een honderd procent hemelwaterproof wijk. Met een Europese subsidie wordt gewerkt aan het stimuleren van huiseigenaren, huurders, corporaties, architecten en belangenverenigingen om samen na te denken over het klimaatadaptief maken van de wijk en aan het uitvoeren van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Dit project, SPONGE 2020, is een internationale samenwerking en ontvangt een Europese subsidie vanuit het programma Interreg 2 Seas Mers Zeeën.

Voortgang

In de Agniesebuurt maken de buurtbewoners en –ondernemers samen met de gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en woningcorporatie Havensteder een plan voor de buitenruimte.

  • maart 2019 – De expertisetafel werkt toe naar de oplevering van een (concept)advies voor de vernieuwing van het riool en de manier waarop lokaal kan worden omgegaan met gevolgen van het veranderende klimaat (wateroverlast, droogte, hittestress). Vervolgens wordt dit advies besproken tijdens een wijkbijeenkomst.
  • november 2018 - Op dinsdagavond 20 november vindt in De Nieuwe Banier een bijeenkomst voor buurtbewoners en –ondernemers plaats over zorgvuldige oplossingen voor rioolwater, regenwater en grondwater in de Agniesebuurt.
  • september 2017 - De oude parkeerplaats tussen de Heer Bokelweg en de Zomerhofstraat maakt plaats voor een groene ontmoetingsplek waar regen uit de omgeving tijdelijk kan worden opgeslagen en in de bodem kan zakken. De regentonletters in de regentuin dragen bij aan het verminderen van wateroverlast in Agniesebuurt.
  • oktober 2017 - Begin oktober vindt de tweede wateravond Agniesebuurt plaats. Een informatieavond voor buurtbewoners en –ondernemers over de rioolvervanging en over klimaatbestendige maatregelen.  

Meer Weten?

Meer informatie over het project klimaatbestendige Agniesebuurt staat in de krant Nieuw Agniese Peil en op de website van de gemeente Rotterdam. Hier vindt u bijvoorbeeld antwoorden op vaak gestelde vragen en informatie over het inloopspreekuur en de afgelopen wateravonden. Ook op de website van de projectgroep Wijkcommunity Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt is veel informatie te vinden over de aanpak in de Agniesebuurt.