Berkelplein

In de stad proberen we het regenwater zoveel mogelijk vast te houden waar het valt. Liefst in de grond, waarbij de stad werkt als een grote spons. Zo is de laatste maanden ook hard gewerkt aan het ‘hoosbuiproof’ maken van het Berkelplein in Rotterdam. Inmiddels ligt onder dit plein in Kralingen-Crooswijk een waterberging die bij zware buien plek biedt voor het regenwater.

Gescheiden rioolstelsel

Regenwater is eigenlijk al behoorlijk schoon. Daarom is het goed om het regenwater ‘af te koppelen’ van de riolering en gescheiden te houden van het afvalwater uit douche en wc. De regen die op de straten en op huizen rondom het Berkelplein valt, stroomt daarom via de afvoerputten en regenpijpen een speciaal regenwaterriool in. Het hoeft dan niet afgevoerd te worden naar de waterzuiveringsinstallatie. Zo besparen we tijd, geld en energie.

Speelplein bovengronds, waterberging ondergronds

Vanuit het regenwaterriool stroom het water richting zogenaamde infiltratiekratten onder het plein. Dit zijn

Infiltratiekratten in aanleg

speciaal ontworpen kratjes die zorgen voor een stevige holle ruimte onder de grond. Tijdens een hoosbui wordt het regenwater in de kratten verzameld en tijdelijk vastgehouden, waarna het water langzaam in de bodem kan zakken (infiltreren). Zo voorkomen we dat al dit water op straat blijft staan.

Onder het Berkelplein is nu plek voor ruim 3.500 volle badkuipen aan regenwater. Deze oplossing neem bovengronds geen ruimte in beslag, waardoor het plein multifunctioneel gebruikt worden: ondergronds een waterberging, bovengronds een speelplein en een aantrekkelijke, groene ontmoetingsplek.