Grotekerkplein

Het Grotekerkplein bij de Laurenskerk in Rotterdam is ingericht als stadpark. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we gewerkt aan een klimaatbestendige inrichting van dit plein.

Regenwater dat valt op het plein en de Laurenskerk wordt tijdelijk vastgehouden en geïnfiltreerd onder het plein. Het vergroenen van het plein zorgt bovendien voor verkoeling tijdens hete perioden.

Onder het grasveld is een zogenoemde lavakoffer aangelegd. Dit is een dikke laag van poreuze stenen met een enorm absorberend vermogen. Deze lavakoffer neemt het regenwater op en geeft het langzaam af aan de grond eronder en eromheen. Door die vertraging kan de lavakoffer grote hoeveelheden water bufferen; veel meer dan normale aarde.

Dit past bij het streven om regenwaterafvoer zoveel mogelijk af te koppelen. Dit betekent dat het regenwater van de omgeving tijdelijk in de bodem wordt opgenomen in plaats van afgevoerd door het riool. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat het riool bij zware regenbuien overstroomt, en wateroverlast ontstaat doordat het regenwater niet weg kan via het riool. De werkzaamheden aan het Grotekerkplein zijn afgelopen mei 2017 succesvol afgrond.

Grotekerkbuurt
Grotekerkbuurt
Grotekerkbuurt