Klimaatverandering

De gevolgen van de klimaatverandering zullen we de komende jaren veel vaker merken. Het weer wordt steeds extremer, ook in Nederland. De zomers worden warmer en droger, de winters zachter en natter.

Volgens het KNMI stijgt de temperatuur in Nederland tot en met 2050, met 1 tot 2,3 graden. Wanneer de temperatuur stijgt, neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Meer waterdamp betekent meer regen.

Het klimaat op aarde is al vaker veranderd, maar het belangrijkste verschil is dat de huidige klimaatverandering zich sneller ontwikkelt dan ooit. Deze ontwikkeling is inmiddels overduidelijk. De oorzaak van de huidige klimaatverandering is de grote hoeveelheid broeikasgassen. Broeikasgassen, waarvan de belangrijkste CO2 is, houden warmte vast in de atmosfeer. De aarde warmt op als gevolg.

De gevolgen van klimaatverandering brengen veel risico’s met zich mee. Zo zorgen de alsmaar stijgende temperaturen voor langdurige droge periodes, zwaardere stormen, zware regenval en extreme hittegolven. Daar komt bij dat de ijskappen langzaam smelten waardoor de zeespiegel stijgt.

Via de website van het KNMI kun je de meest recente klimaatscenario’s raadplegen. De KNMI'14-scenario's beschrijven welke klimaatverandering we in Nederland kunnen verwachten en wat dat voor ons land betekent. Ze geven de verwachte verandering rond 2050 en 2085 weer ten opzichte van het klimaat in de periode 1981-2010.

Grafiek 1
Grafiek 2
Grafiek 3
Grafiek 4
Grafiek 5