Wat doen we landelijk?

Ook landelijk zijn we druk bezig met klimaat verandering. Zo is er beleid opgesteld en zijn er een aantal landelijke en regionale regels waar wij ons aan moeten houden. Zo is er bijvoorbeeld het Deltaprogramma waarbij het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is.

Het Deltaprogramma is onderverdeeld in drie generieke thema’s: ‘Zoet water’, ‘Waterveiligheid’ en ‘Ruimtelijke Adaptatie’. Binnenkort wordt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld waarbij de focus ligt op het beperken van de effecten van wateroverlast, hittestress, overstromingen, en droogte door een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050.

Regionaal zijn we aangesloten bij de Citydeal; Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Het doel van de City Deal is het versterken van onze aanpak voor het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied.