Wat doet het met de stad?

Klimaatverandering heeft veel invloed op het stedelijk gebied. Dit merken we nu vooral door de extreme neerslag die de klimaatverandering met zich meebrengt. Veel ruimte voor water is verloren gegaan doordat steden steeds verder zijn uitgebreid.

Een heel groot deel van het stedelijk gebied is verhard met gebouwen, straten en pleinen. Regenwater zakt op zulke plaatsen niet in de bodem, zoals dat wel gebeurt in natuurlijke gebieden. In plaats daarvan komt het regenwater, vaak samen met het afvalwater, in het riool terecht.

Regen

Vaak werkt de huidige situatie erg goed. Wanneer het in korte tijd heel hard regent kan het echter tot problemen leiden. De kans is dan aanwezig dat de riolering al het water niet kan verwerken. Een speciale constructie in de riolering (riooloverstort) voorkomt dat het rioolwater (regenwater én afvalwater) zo weinig mogelijk op straat blijft staan. Maar omdat het water ergens heen moet, wordt het direct en ongezuiverd in sloten, singels of vijvers gestort. Met stank en vervuiling van het water tot gevolg. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.

Hitte en droogte

Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking wordt het beheer van water en riolering steeds complexer. De kans op wateroverlast neemt toe - als we niets doen. Droogte kan leiden tot een slechtere  waterkwaliteit, lage grondwaterstand en een tekort aan water met een goede kwaliteit. Maar ook hitte kan een probleem zijn. Door veel bebouwing, weinig groen en beperkte schaduw raakt een stad zijn warmte vaak slecht kwijt. Zulke gebieden noemen we hitte-eilanden: de temperatuur kan er ettelijke graden hoger zijn. Bewoners hebben eerder last van hittestress en kwetsbare groepen (zieken en ouderen) kunnen gezondheidsproblemen krijgen. Dit kan beter! Meer water en groen in de stad helpen bij het verminderen van de effecten van hitte. Bovendien maakt het de stad een stuk aantrekkelijker om in te wonen en werken.

IMG 2108