Oude Westen

Het Oude Westen is een wijk gekenmerkt door woonstraten, pleinen en binnenterreinen. Grote delen van de wijk zijn bestraat. Hierdoor is het gebied kwetsbaar voor wateroverlast door hevige regenval. Door al het steen warmt de wijk bovendien flink op tijdens hitte.

In de wijk zijn al meerdere projecten uitgevoerd die ervoor zorgen dat het regenwater plaatselijk wordt vastgehouden en niet meer via het riool wordt afgevoerd. Veel projecten zijn ontstaan op initiatief van bewoners of lokale ondernemers. Bijvoorbeeld de geveltuinen die zijn aangelegd in de Bloemkwekerstraat, Gouvernestraat en de Schietbaanstraat. In de straat de Doorbraak is samen met bewoners een geveltuin aangelegd met daarin een waterinfiltratiesysteem. Het water van de stoep hoeft nu niet meer naar het riool, maar wordt opgenomen door de tuin. Ook dit project is door bewoners geïnitieerd. Een ander mooi voorbeeld is de tuin bij de nieuwe bioscoop KINO. Regenwater dat valt op het dak van de bioscoop wordt naar de tuin geleid en daar in de bodem opgenomen. Hierdoor ontlasten we het riool, omdat het regenwater dan niet door het riool wordt afgevoerd.

In de Robert Fruinstraat wordt de komende jaren het riool en het elektriciteitsnet vervangen. Een kans om een mooiere, betere en meer duurzame straat terug te leggen door plannen en wensen van de bewoners te combineren. Zo kan er meer groen en ruimte komen om het water op te vangen, waardoor het schone regenwater niet het riool in hoeft. Ook hier ontlasten we zo het riool, waardoor de kans op wateroverlast afneemt.

Zomerhofkwartier