Slimdak Schieblock

Daken bieden uitkomst voor de klimaatbestendige stad: veel platte daken zijn de perfecte plek om regenwater op te vangen en zelfs te hergebruiken. Op de DakAkker bovenop het Schieblock in Rotterdam wordt met steun van het hoogheemraadschap het Slimdak aangelegd: een ‘groenblauw’ dak dat duizenden liters regenwater kan opvangen.

Onder een groene laag sedumplanten komt het blauw: een verzameling stevige kratten die een grote bufferruimte voor regenwater vormen. En wat maakt dit dak een slimdak? Een computergestuurde stuw (een soort klep) zorgt op basis van de weersverwachting dat regenwater wordt vastgehouden en pas na een hoosbui vertraagd wordt afgevoerd. Zo zorgt het Slimdak ervoor dat het riool minder snel volstroomt en overloopt wanneer de nood het hoogst is. Of dat het water – nog slimmer – kan worden hergebruikt om de DakAkker bij droogte van water te voorzien.

Het doel van dit unieke project is om aan te tonen dat slimme, blauwe daken kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Bovendien doen de betrokken partijen ervaring op met deze oplossing en kan het anderen inspireren tot aanleg van een eigen Slimdak. Goed voorbeeld doet immers volgen!

Volgens planning is de aanleg in juni 2018 afgerond.

Slimdak