Waterberging Museumparkgarage

De ondergrondse waterberging Museumparkgarage functioneert als tijdelijke opvang wanneer de riolen in Rotterdam Centrum de hoeveelheid regenwater niet meer aankunnen. Deze waterberging ligt onder de inrit van de parkeergarage Museumpark.

In een half uur tijd kan de waterberging worden gevuld met 10 miljoen liter water. Dit staat gelijk aan vier volledig gevulde Olympische zwembaden.

Als het hard regent, kan de helft van de totale inhoud van het riool in het centrum de waterberging instromen. Het riool in de straten heeft op die manier weer ruimte om het regenwater te verwerken. Zo zorgt deze oplossing voor een flinke afname van het aantal riooloverstorten, waarbij rioolwater vermengd met afvalwater in de singels stroomt. Dankzij de waterberging gaat dit van gemiddeld tien naar een tot twee keer per jaar. Naast het afnemen van wateroverlast verbetert hierdoor de waterkwaliteit in de singels aanzienlijk.

Door de dubbelfunctie van een parkeergarage met een waterberging wordt de schaarse ruimte in het hart van de stad optimaal benut. De twee functies, het parkeren en het opvangen van water, blijven echter altijd van elkaar gescheiden. Zodra het ophoudt met regenen en het rioolstelsel weer leeg is, wordt de waterberging weer leeggepompt in het riool. Dit duurt ongeveer tien uur.
Het schoonmaken van de berging gaat met een vloedgolf. In één keer wordt een grote hoeveelheid water in de berging gelaten en samen met het achtergebleven vuil afgevoerd. Zie het als het doorspoelen van de wc, maar dan in het groot. Daarna is de ruimte weer klaar voor de volgende regenbui.

De waterberging Museumpark is gerealiseerd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Museumpark