Waterkansenkaart Krimpenerwaard

De waterkansenkaart voor de Krimpenerwaard is bedoeld als advies voor de herbegrenzing van landbouw en natuur in het kader van het Veenweidepact Krimpenerwaard.

Hierbij gaat het om het begrenzen van 2.450 ha natuurgebied. In het veenweidepact is de waterkansenkaart  als een bouwsteen genoemd om te komen deze herbegrenzing. De belangrijkste ruimtelijke sturende aspecten vanuit het watersysteem zijn de maaiveldhoogte en maaivelddaling. Vanuit deze aspecten heeft HHSK de Krimpenerwaard ingedeeld in vier categorieën (zie kaart). Op basis hiervan adviseert HHSK aan de provincie en gemeenten over de herbegrenzing. Het uiteindelijke besluit over de herbegrenzing heeft invloed op de inrichting en het peilbeheer van het watersysteem door het hoogheemraadschap. Wanneer de begrenzing eenmaal is vastgesteld, is de rol van de waterkansenkaart uitgespeeld. Deze verliest daarmee zijn functie.

gebiedscategorieen 1

I. Prioriteit “natte functie”.

II. Voorkeur “natte functie”

III. Vooralsnog geen voorkeur op lange termijn voorkeur voor “natte functie”

IV. Vooralsnog geen voorkeur voor een “natte functie”

Lees de samenvatting (pdf, 247 kB)

Lees het volledige rapport (pdf, 8.0 MB)