Waterkansenkaart Zuidplaspolder

Met de Waterkansenkaart Zuidplaspolder geven het hoogheemraadschap en de provincie hun visie op de ruimtelijke inrichting van de Zuidplaspolder bezien vanuit de waterinvalshoek.

Nederland moet zich voorbereiden op meer neerslag in de toekomst en ruimte maken om de neerslagpieken op te vangen. Dit geldt ook voor de Zuidplaspolder. In de waterkansenkaart wordt uitgewerkt hoe de polder het beste ingericht kan worden zodat mensen veilig in de polder kunnen wonen en werken. Het watersysteem en de waterkeringen moeten voldoen aan het waterbeleid voor de 21e eeuw. De verwachting is dat bij verdere inrichting van de polder de waterkansenkaart gebruikt zal worden.

Waterkansenkaart Zuidplaspolder (pdf, 2.9 MB)