Water in de stad

In deze aflevering nemen wij u mee door de stad Rotterdam om te kijken hoe we samen met de gemeente en inwoners op een innovatieve manier wateroverlast proberen te voorkomen.Samen met inwoners

In deze extra lange aflevering vertellen we over de samenwerking tussen waterschap, gemeenten en inwoners om de omgeving hoosbuiproof te maken.

Droogte en verzilting

In deze aflevering blikken we terug op de lange, warme en droge zomer van afgelopen jaar. Welke maatregelen nemen wij tijdens droge perioden om verzilting door zeewater tegen te gaan?

Energie en grondstoffen uit afvalwater

In deze aflevering duiken we in het riool, of eigenlijk meer wat eruit komt bij onze afvalwaterzuivering Kralingseveer. Wist u dat het waterschap waardevolle grondstoffen en energie uit het water haalt?

TV-serie de Stand van Ons Water

Woensdag 20 maart mag je stemmen voor de waterschappen! Maar wat doen de waterschappen eigenlijk? Het hoogheemraadschap produceert samen met waterschap Hollandse Delta en RTV-Rijnmond een 10-delige serie over ons waterwerk. Deze serie heet de Stand van Ons Water en wordt op RTV Rijnmond iedere zaterdag uitgezonden tussen februari en april 2019. We nemen een duik is de waterwereld en leggen uit waar het waterschap dagelijks mee bezig is.