Vergunningen en handhaven

Wanneer u aan de slag wilt in of bij het oppervlaktewater, met grondwater, op of bij waterkeringen of met wegen in het beheer van het hoogheemraadschap krijgt u te maken met de afdeling Publiekszaken.

Deze afdeling is er voor om te zorgen dat een initiatief van particulieren, bedrijven of andere overheden een goed waterbeheer niet in de weg staat.

Vergunningverlening

Het team Vergunningverlening bepaalt of initiatieven van particulieren, bedrijven of andere overheden mogelijk zijn binnen de algemene (water)belangen. Wanneer nodig kunnen specifieke voorschriften of beperkingen worden opgelegd. De medewerkers denken graag met u mee over verschillende oplossingen.

Toezicht en handhaving

Toezichthouders van het hoogheemraadschap controleren ‘in het veld' of zaken in of bij het oppervlaktewater, met grondwater, op of bij waterkeringen of met wegen in het beheer van het hoogheemraadschap het water- en wegenbelang niet schaden. Dit kan zijn naar aanleiding van klachten, incidenten, meldingen of vergunningen. Ook wordt met behulp van surveillance  en gerichte controles beoordeeld of aangetroffen zaken in strijd zijn met de taken van het hoogheemraadschap en met wet- en regelgeving.

Constateren de toezichthouders zaken die niet door de beugel kunnen, dan dragen zij dit over aan de handhavers van het hoogheemraadschap. Zij bepalen hoe het proces verder verloopt. Er zijn meerdere mogelijkheden: van waarschuwingen tot een schadevergoeding of dwangsom. De gekozen werkwijze wordt bepaald aan de hand van de ernst van de overtreding.

Lees meer over het aanvragen van een vergunning