Waterkeringen

Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard ligt beneden NAP. Zonder waterkeringen zou dit gebied dus onder water staan. Schieland en de Krimpenerwaard zorgt ervoor dat de waterkeringen in het beheersgebied op hoogte zijn en stabiel blijven.

Er zijn verschillende soorten waterkeringen:

  • primaire waterkering: dijken langs rivieren 
  • secundaire waterkering: een 2e dijk die als noodwaterkering dient 
  • boezemwaterkering: een kade of dijk langs boezemwater 
  • overige waterkering: een kade of dijk langs andere watergangen

Om te voorkomen dat waterkeringen instabiel worden, heeft Schieland en de Krimpenerwaard regels in de Keur opgenomen. Dit zijn regels voor activiteiten en objecten langs het water. Het beleid voor het beheer van de waterkeringen is opgenomen in het waterbeheerplan. In tijden van calamiteiten komt de dijkwachten in actie.

Onderhoud

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard inspecteert systematisch en periodiek de waterkeringen. Is de kade of dijk nog hoog genoeg? Is de stabiliteit van de waterkering goed? In geval van problemen werkt het hoogheemraadschap aan een oplossing, bijvoorbeeld ophoging of versterking. In het waterbeheerplan staan de 10-jarenplannen voor de verschillende soorten waterkeringen.

Waterkeringen