De Keur en waterkeringen

De Keur bevat regels die gericht zijn op het goed en veilig functioneren van onder meer waterkeringen. Het gaat om gebods- en verbodsbepalingen.

Activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft:

De Keur bevat regels die gericht zijn op het goed en veilig functioneren van onder meer waterkeringen. Het gaat om gebods- en verbodsbepalingen. Schieland en de Krimpenerwaard kan ontheffing verlenen van de bepalingen in de Keur door middel van een keurvergunning.

  • Werken langs waterkeringen, zoals het plaatsen van schuren en hekwerken
  • Aanbrengen van objecten en beplanting in of langs waterkeringen
  • Leggen van kabels en leidingen in en langs waterkeringen
  • Houden van vee op kades met uitzondering van schapen
  • Rijden met vrachtwagens over wegen op waterkeringen

Wilt u meer informatie over de Keur of over vergunningen, neemt u dan contact op met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. Dit kan via tel. 010 45 37 200 of per postvh@hhsk.nl.