Dijkbewaking

Een belangrijke taak van het hoogheemraadschap is het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de laag gelegen polders tegen wateroverlast.

Dat willen we graag met jouw hulp! Daarom zoekt het hoogheemraadschap enthousiaste vrouwen en mannen die de vrijwillige dijkbewaking willen versterken. Meld je aan!

Wat doet de dijkbewaking?

De dijkwachten worden opgeroepen voor het bewaken van de dijk in geval van hoog water in het stormseizoen van 1 oktober tot 15 april. Daarnaast kunnen de dijkwachten ook ingezet worden tijdens droge perioden in de zomermaanden. De dijkwachten controleren dan de dijken en kaden op scheuren en verzakkingen door de droogte.

Wat verwachten wij van jou?

  • Je bent tussen de 18 en 60 jaar
  • Je beschikt over een goede lichamelijke conditie
  • Je woont in ons beheersgebied

Ja, ik wil mij aanmelden voor de dijkbewaking