Legger waterkeringen

De legger beschrijft de ligging van de waterkeringen en de zones waar de keurbepalingen voor de waterkering van kracht zijn.

  • Kernzones geven de ligging van de waterkering aan
  • Beschermingszones geven het gebied aan waar werkzaamheden die daar uitgevoerd worden van invloed kunnen zijn op de veiligheid en het beheer van de waterkering
  • Ook zijn in de legger kunstwerken beschreven en onderhoudsplichtigen vastgelegd

Onderdelen van de legger zijn te bekijken via de digitale kaart. Door op de waterkering te klikken kunt u meer informatie vinden.

De complete, juridisch vastgestelde versie vindt u in de pdf-bestanden:

Primaire waterkeringen

Regionale waterkeringen, secundaire waterkering

Regionale waterkeringen, boezemkaden

OVERIge waterkeringen

GIS-formaat downloaden

Via deze downloadlink kunt u de leggers in GIS-formaat (zip, 1.3 MB) (.fgdb) downloaden voor gebruik in uw GIS-systeem.