Legger waterkeringen

De legger beschrijft de ligging van de waterkeringen en de zones waar de keurbepalingen voor de waterkering van kracht zijn. Ook zijn in de legger de onderhoudsplichtigen vastgelegd.

Kern- en beschermingszones

De kernzones geven de ligging van de waterkering aan. De beschermingszones geven het gebied aan waar werkzaamheden die daar uitgevoerd worden van invloed kunnen zijn op de veiligheid en het beheer van de waterkering. In die zones gelden bepaalde ge- en verboden op basis van de Keur.

Leggerkaarten

U kunt met behulp van de leggers nagaan of de grond waar u werkzaamheden wilt verrichten, in de kern- of in de beschermingszone ligt. Als de werkzaamheden in deze zones worden uitgevoerd, zijn de keurbepalingen van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing. In het algemeen is dan een aanvraag voor een watervergunning noodzakelijk. Deze kunt u aanvragen via het omgevingsloket. Het hoogheemraadschap beoordeelt de aanvraag op basis van de beleidsregels (voor primaire waterkeringen en voor boezemwaterkeringen (pdf, 2.3 MB)).

Een aantal activiteiten kunt u uitvoeren zonder vergunning aan te vragen. Hierbij gelden wel voorwaarden die u kunt vinden in onze algemene regels.

De leggeronderdelen van de verschillende waterkeringen zijn te downloaden via onderstaande links of te bekijken via de digitale kaart. Door op de waterkering te klikken kunt u meer informatie vinden.

Op de digitale kaart wordt een aantal gegevens uit de legger weergegeven. De complete, juridisch vastgestelde versie vindt u in de pdf-bestanden.

Digitale kaart (aanbevolen)

PDF Downloaden

GIS-formaat downloaden

Via deze downloadlink kunt u de leggers in GIS-formaat (zip, 1.3 MB) (.fgdb) downloaden voor gebruik in uw GIS-systeem.