Muskusrattenbeheer

Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan uw veiligheid. Wij zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen die nodig zijn om dit gebied droog te houden.

Muskusrat gezien?

Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten. In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden.

Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. Opleiding, aansturing en uitvoering hebben zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Muskusrattenbeheer werkt in de beheersgebieden van Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Delfland,  Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meldt dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of via de telefoon 030 63 45 756.