Regelgeving waterkeringen

De Keur bevat regels die gericht zijn op het goed en veilig functioneren van onder meer waterkeringen. Het gaat om gebods- en verbodsbepalingen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kan ontheffing verlenen van bepalingen in de Keur door middel van een vergunning.

Activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft:

  • Werken langs waterkeringen, zoals het plaatsen van schuren en hekwerken
  • Aanbrengen van objecten en beplanting in of langs waterkeringen
  • Leggen van kabels en leidingen in en langs waterkeringen
  • Houden van vee op kades met uitzondering van schapen
  • Rijden met vrachtwagens over wegen op waterkeringen

U kunt met behulp van de legger nagaan of de grond waar u werkzaamheden wilt verrichten, in de kern- of in de beschermingszone van een waterkering ligt. Als werkzaamheden in deze zones worden uitgevoerd, zijn de keurbepalingen van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing. In het algemeen is dan een aanvraag voor een vergunning noodzakelijk. Deze kunt u aanvragen via het omgevingsloket. Het hoogheemraadschap beoordeelt de aanvraag op basis van beleidsregels.

De volgende beleidsregels worden momenteel gehanteerd:

Een aantal activiteiten kunt u uitvoeren zonder vergunning aan te vragen. Deze activiteiten en de voorwaarden die dan gelden, kunt u vinden in onze algemene regels.