Aanmeldingsformulier Dijkleger

U kunt zich via het onderstaande formulier aanmelden voor het Dijkleger.

Een belangrijke taak van het hoogheemraadschap is het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de laag gelegen polders tegen wateroverlast. Dat willen we graag met jouw hulp! Daarom zoekt het hoogheemraadschap enthousiaste vrouwen en mannen die op vrijwillige basis en tegen een onkostenvergoeding het vrijwillige dijkleger willen versterken. Denk niet ‘dat ligt mij niet of daar ben ik te jong voor', maar meld je aan!

Geboortedatum
- -  
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Uw antwoord: