Botulisme, blauwalg en waternavel

Het hoogheemraadschap vraagt u botulisme, blauwalg en waternavel te melden. Zij vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit!

Botulisme

Bepaalde bacteriën in het oppervlaktewater (Clostridium Botulinium) kunnen botulisme veroorzaken. Door botulisme sterven vooral watervogels, maar ook vissen. Water, dat is opgewarmd, bevordert de groei van de bacteriën, waarbij er gif (botuline) vrijkomt. Dit vrijgekomen gif veroorzaakt de sterfte. Botulisme verspreidt zich ook via de dode, besmette dieren. Het is belangrijk die zo snel mogelijk te verwijderen om verdere besmetting te voorkomen. Als u besmette of dode vogels en vissen ziet, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden bij het hoogheemraadschap.

Blauwalg

Blauwalgen zijn bacteriën die in het water leven. Een combinatie van factoren veroorzaakt soms een massale groei van blauwalgen in het water. Het gaat dan om te veel voedingsstoffen (vooral stikstof en fosfaat) in water zonder sterke stroming en gunstige (weers-) omstandigheden.

Door blauwalg ziet het water eruit als groene soep, met blauw schuim, en soms een drijflaag. Het water stinkt. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Als zwemmers in aanraking komen met besmet water kunnen zij last krijgen van buikklachten, hoofdpijn, huidirritatie en geïrriteerde ogen. Ziet u blauwalg? Meldt u dit dan bij Schieland en de Krimpenerwaard.

Waternavel

De grote waternavel is een waterplant met een heel explosief groeiproces. De plant kan in korte tijd een groot wateroppervlak bedekken en andere waterplanten verdringen. De gevolgen hiervan zijn: vissterfte door zuurstofloosheid van het water en een belemmerde waterafvoer naar bijvoorbeeld gemalen. Ook als u waternavel ziet wordt u verzocht dit te melden bij Schieland en de Krimpenerwaard.