Meer over blauwalg

Blauwalgen maken het water onaantrekkelijk. Het ziet er vies uit en stinkt. Teveel algen maakt water troebel, er is minder licht beschikbaar in het water, zodat waterplanten verdwijnen

Problemen met blauwalg

Blauwalgen maken het water onaantrekkelijk. Het ziet er vies uit en stinkt. Teveel algen maakt water troebel, er is minder licht beschikbaar in het water, zodat waterplanten verdwijnen. De afbraak van algenpopulaties kan leiden tot zuurstofloosheid, waardoor vissen en andere dieren sterven. Sommige algensoorten kunnen een drijflaag vormen, meestal ontstaat zo'n laag pas vanaf juli. Door de wind hoopt een drijflaag zich op aan de oevers van meren, op stranden, achter vooroevers en in jachthavens.

Verschillende blauwalgen kunnen giftige stoffen (cyanotoxines) produceren, waarvan in Nederland tot nog toe alleen de microcystine is aangetroffen. Die toxines kunnen leiden tot sterfte van dieren. Als zwemmers in aanraking komen met besmet water (inslikken of huidcontact) kunnen zij last krijgen van buikklachten, hoofdpijn, huidirritatie en geïrriteerde ogen. Vooral kleine kinderen en oudere mensen zijn hier gevoelig voor.

Aanbevelingen

  • Zwem uitsluitend in daarvoor aangewezen zwemwater!
  • Zwem niet in groen water en bij de aanwezigheid van drijflagen.
  • Douche na contact met het water zo snel mogelijk om de algen van de huid te spoelen.
  • Meld de aanwezigheid van een drijflaag bij Schieland en de Krimpenerwaard via tel. 010 45 37 356.

Taak van Schieland en de Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard heeft als taak de zwemwaterkwaliteit van verschillende (zwem)plassen in de zomer te controleren. De provincie kan een negatief zwemadvies geven, als blauwalgconcentraties te hoog zijn. Bij drijflagen verricht Schieland en de Krimpenerwaard extra onderzoek. In overig oppervlaktewater wordt geen extra blauwalgenonderzoek verricht.

Eigen risico

Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. De kwaliteit van het zwemwater kan gedurende de zomermaanden snel veranderen. Bel daarom voor actuele informatie de zwemwatertelefoon (070 44 17 550) of raadpleeg de website http://www.zwemwater.nl/.