Meer over botulisme

Een uitbraak van botulisme is niet te voorkomen. Maar het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard probeert wél te voorkomen dat de besmetting om zich heen grijpt.

Daarom is het belangrijk om de dode en zieke dieren zo snel mogelijk uit het water te halen. Als u besmettingsverschijnselen waarneemt, verzoeken we u dan ook dringend om contact op te nemen met het hoogheemraadschap!

Ziektebeeld bij botulisme

Bij vogels die besmet raken verloopt de ziekte vrij karakteristiek: verlamming meestal beginnend bij de poten, gevolgd door vleugels, hals en kop en uiteindelijk de ademhalingsspieren. Een benarde situatie voor een vogel: vaak kan hij niet meer uit het water wegvliegen of wegzwemmen, vervolgens niet meer bewegen, zien, horen of ademhalen. De vogel kan niet meer eten en drinken. Hij zal sterven door verdrinking, uitdroging, verhongering of verstikking. Aan botulisme gestorven vogels zijn vaak herkenbaar aan gestrekte poten, een slappe, enigszins verdraaide nek, verlamde (vaak uitgewaaierde of hangende) vleugels of een opengesperde bek.

Meldingen

Schieland en de Krimpenerwaard is 24 uur per dag bereikbaar om zieke of dode dieren te melden. Het telefoonnummer is 010 45 37 200. U kunt ook de dierenambulance bellen. Zij halen de dode dieren uit het water en nemen ze mee. Bij uw melding is het belangrijk om het volgende door te geven:

  • datum en tijdstip;
  • vindplaats (nauwkeurig omschreven);
  • aantal exemplaren (dood of ziek);
  • soort dier.

Door dode dieren (vogels of vissen) snel te melden redt u veel vogels. Meestal is de botulismebacterie in Nederland niet gevaarlijk voor mens en huisdier. Maar het verwijderen van dode en zieke dieren voorkomt dat andere, voor de mens gevaarlijke bacteriën, zich ontwikkelen. Als deze bacteriën in het oppervlaktewater terecht komen, zouden ze wel gevaarlijk voor de volksgezondheid kunnen zijn. Schieland en de Krimpenerwaard raadt zwemmen in besmet water af.

Wat is verder belangrijk?

  • Raak dode dieren niet aan in verband met besmettingsgevaar!
  • Zieke watervogels kunt u ook zelf naar een vogelasiel brengen, maar pak de dieren niet met blote handen op (doe bijvoorbeeld een plastic zak om uw handen). Door een snelle behandeling zijn de (water)vogels meestal goed te genezen: 80 tot 90% herstelt.
  • Was na contact met het water zo snel mogelijk je handen om de bacteriën van de huid te spoelen.
  • Voer watervogels in lente en zomer niet en gebruik geen lokvoer tijdens het vissen; grote concentraties watervogels kan gevaarlijk zijn voor een botulisme-explosie.