Metingen waterkwaliteit

In het water komen veel verschillende chemische stoffen voor. Veel van deze stoffen, zoals voedingsstoffen (fosfaat en stikstof), komen van nature in het water voor, maar worden ook beïnvloed door menselijk handelen. Andere stoffen komen niet van nature voor, maar komen in het water door menselijk toedoen. Deze samenstelling van het water bepaalt voor een belangrijk deel welke planten en dieren er in het water kunnen leven.

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt zowel bepaald door de samenstelling van het water (fysisch en chemisch) als door welke planten en dieren in het water leven (biologie). Om te kunnen bepalen wat de waterkwaliteit is, laat het hoogheemraadschap hier regelmatig onderzoek naar doen.

Fysisch-chemische waterkwaliteit

De fysisch-chemische waterkwaliteit wordt bepaald door een grote hoeveelheid stoffen. Het hoogheemraadschap onderzoekt die stoffen die het belangrijkst zijn voor het functioneren van het waterleven. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar milieuvreemde stoffen (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen) op plaatsen waarvan het aannemelijk is dat ze daar in het water zouden kunnen voorkomen.

Voor het onderzoek naar de fysisch-chemische samenstelling van het water laat het hoogheemraadschap op zo’n 150 plaatsen in het beheersgebied maandelijks watermonsters nemen. De verschillende locaties zijn uitgezocht op basis van het watertype en het landgebruik. Het waterschapslaboratorium Aquon zorgt voor het nemen en het analyseren van de monsters.

Biologische waterkwaliteit

Welke verschillende soorten planten en beesten komen in het water voor? Het hoogheemraadschap let op de kleinste, niet met het oog zichtbare, planten (algen) tot de grootste waterplanten (waterlelie) en oevervegetatie (riet) en op de kleinste beesten zoals watervlooien, wormen, kevers, libellenlarven, watermijten tot de grootste dieren zoals vissen. Alles bij elkaar worden er meer dan 2000 verschillende soorten in het oppervlaktewater van het hoogheemraadschap aangetroffen.

Onderzoek naar planten en dieren wordt gewoonlijk eens per jaar uitgevoerd.

Zwemwaterkwaliteit

Het hoogheemraadschap doet ook onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit. Meer informatie vindt u onder Zwemwater.

Actuele informatie over de toestand van het zwemwater vindt u tijdens het zwemwaterseizoen op www.zwemwater.nl

Meetgegevens

De meetgegevens van het hoogheemraadschap zijn vrij beschikbaar. Deze meetgegevens zijn op een aantal manieren te raadplegen.

Via de kaart

Via de kaart kan een meetpunt worden aangeklikt. In de pop-up die verschijnt kunnen de fysisch-chemische metingen van de laatste 10 jaar als grafiek of als .csv-bestand worden gedownload.

Actuele metingen op de kaart

Ruwe meetgegevens

Alle onbewerkte meetgegevens zijn ook beschikbaar. Deze zijn via onderstaande links te downloaden. De bestanden zijn in het .csv-formaat. Dit formaat kan onder andere geopend worden met een spreadsheetprogramma zoals MS Excel.

Op aanvraag

Ook is het mogelijk om meetgegevens op te verkrijgen op aanvraag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar postvakws@hhsk.nl. In uw verzoek dient u in ieder geval te vermelden:

  • De gewenste locatie(s)
  • De gewenste periode
  • Fysische-chemie en/of biologie
  • De gewenste stof(groepen) – voor chemie, bijvoorbeeld metalen
  • De gewenste soortgroepen – voor biologie, bijvoorbeeld vissen
  • De reden voor uw vraag (niet noodzakelijk, maar helpt om de juiste gegevens te kunnen selecteren)

Het hoogheemraadschap stelt op aanvraag in principe uitsluitend onbewerkte meetgegevens ter beschikking.