Natuurvriendelijke oevers

Voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is het belangrijk dat er een gevarieerd plant- en dierenleven is. Natuurvriendelijke oevers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Bij een natuurvriendelijke oever wordt er zowel bij de aanleg als bij het beheer nadrukkelijk rekening gehouden met de natuur. Dit betekent dat bij de aanleg de overgang tussen water en land geleidelijker wordt ingericht. Op deze geleidelijke overgangszone kunnen verschillende plantensoorten zich ontwikkelen en zo levensvoorwaarden bieden aan diverse diersoorten.

 

Natuurvriendelijke oever

 

Natuurvriendelijke oever

Subsidie aanleg natuurvriendelijke oever

Het hoogheemraadschap streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom is er een subsidieregeling vastgesteld om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te stimuleren. Subsidie kan jaarlijks t/m 2021 worden aangevraagd. Mensen die voor de subsidie in aanmerking willen komen, kunnen t/m 31 maart een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij het hoogheemraadschap of kan worden gedownload via de website van het hoogheemraadschap.

Voor wie is de regeling

De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Aanleg in het kader van een ruimtelijk plan komt echter niet in aanmerking voor subsidie. Projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met het hoogheemraadschap vallen ook niet onder de subsidieregeling.

Wat houdt de regeling in

De regeling houdt in dat een vergoeding wordt gegeven voor de (extra) kosten voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Voor particuliere en bedrijven is de vergoeding maximaal 90%. Per jaar wordt beoordeeld welke projecten het meest kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Toekenning vindt plaats in volgorde van verwacht nut en beschikbaar budget. Zie voor nadere details de subsidieregeling (pdf, 85 kB).

Wat moet u doen

Om in 2020 in aanmerking te komen voor subsidie, kunt u t/m 31 maart een aanvraagformulier (pdf, 240 kB) met bijbehorende bijlagen worden toegestuurd aan het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap beoordeelt de aanvragen en geeft binnen 12 weken bericht over het al dan niet toekennen van de subsidie. De oever dient dan binnen 2 jaar te worden gerealiseerd.

Waar kan ik terecht voor vragen en informatie?

Voor vragen en informatie over de subsidieregeling kunt u terecht bij Wim Twisk. U kunt hem bereiken per post, telefoon of email:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Wim Twisk
Postbus 4059
3006 AB  Rotterdam
w.twisk@hhsk.nl
010 45 37 486